Accountancy

De Dikke van Dale omschrijft accountancy als ‘het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingen’. Onze meest voorkomende taak daarin is het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen. Hierdoor krijgt je als ondernemer inzicht in en grip op je financiële situatie. Je kunt bedreigingen ontdekken en kansen vinden. Een betrouwbare jaarrekening is bovendien belangrijk als je gaat onderhandelen over financiering en bij uitbreiding en bedrijfsovernames.

Overige activiteiten:

  • Afgeven van (accountants)verklaringen bij diverse rapportages.
  • Het opstellen van begrotingen en prognoses.
  • Beoordelen en bespreken van tussentijdse - en jaarcijfers.
  • Verzorgen van en/of begeleiden bij subsidieaanvragen.
  • Opmaken van deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel.
  • Het geven van een second opinion ten aanzien van jaarrekeningen.
  • Opstellen van goodwillberekeningen en afstemmen daarvan.
  • Begeleiden van belastingcontroles.
  • Het zoeken naar ‘skeletten in de kast’ bij overnames (due diligence).


Bel of mail Paul Tünnissen of Björn Geenen voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.